koty syberyjskie

kotka syberyjska Neva Masquerade

Kotka Neva Masquerade w hodowli Felis de Nieve Poznań.

Dodaj komentarz